kongsolo jetso expired

滙豐 x「轉數快」日日轉日日獎.2月賞你港幣 10,000 元百老滙禮券

滙豐 x「轉數快」日日轉日日獎.2月賞你港幣 10,000 元百老滙禮券 過新年,新電器當然唔少得啦!而家起,每次喺滙豐「轉數快」轉數收款,就可以參加滙豐 x 「轉數快」 日日轉日日獎大抽獎!2月送出價值港幣10,000元百老滙禮券,每日一位幸運兒! 即日起至2019年2月28日,只要登記滙豐戶口為「轉數快」預設銀行,再透過「轉數快」以手提電話號碼、電郵地址、快速支付系統識別碼或者掃描QR code完成指定交易,就會自動參加抽獎,總之轉得愈多,中獎機會愈大!即刻睇點玩:http://grp.hsbc/6180E8c4A 須受條款及細則約束。 #轉數從此更快捷方便 #轉數快 #日日轉日日獎 #大抽獎 #滙豐 #百老滙 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知