kongsolo jetso expired

聖安娜餅屋豬年歡聚之選甜品 6 件起 75 折

聖安娜餅屋豬年歡聚之選甜品 6 件起 75 折 「豬年歡聚之選 – 過個肥年」 話咁快就到新年,聽日「年初一」一於買多D野食去拜年,一齊過個肥年! 精選賀歲優惠: – 甜品6件起75折^ – 各式西餅$20/6件* – 日式麻糬波/迷你牛油蛋糕$18/6件 更多優惠請參閲店內宣傳品丨^甜品優惠只適用於$12-$24甜品丨*西餅優惠只適用於原價$4.5之西餅丨以上優惠期至2019年2月11日丨只適用於香港聖安娜分店及不適用於網上訂購丨優惠不可與禮餅券及其他推廣優惠共同使用丨須受條款及細則約束 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知