kongsolo jetso expired

Pokka Café: 新年期間照常營業,會而員卡優惠亦可使用

Pokka Café Pokka Café 全體仝人 恭祝大家豬年快樂、豬圓肉潤、恭喜發財✨ 我地所有分店(荃灣千色店及澳門店除外)將於新年期間照常營業,會而員卡優惠亦可使用,陪伴大家一齊過肥年!!恭喜!! 恭喜!! 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知