kongsolo jetso expired

【維記接骨木果雪糕杯新登場 - You Make Me Berry Happy 食雪糕贏取鑽石戒指! 】

【維記接骨木果雪糕杯新登場 - You Make Me Berry Happy 食雪糕贏取鑽石戒指! 】 維記牛奶特別推出情人節期間限定的接骨木果雪糕杯,及「You Make Me Berry Happy 揭開中獎活動」,讓大家品嚐每一杯接骨木果雪糕杯時充滿驚喜,食每一啖雪糕都充滿甜蜜幸福的滋味! 凡於2019年2月6日至2019年2月26日期間,購買任何維記接骨木果雪糕杯,即可參與「You Make Me Berry Happy 揭開中獎活動」,揭開維記接骨木果雪糕杯發現有得獎金幣卡嘅話,恭喜您,即贏取以下指定豐富獎品,頭獎仲要係鑽石戒指,真係拍戲一樣「食雪糕食到有鑽石戒指」! 獎品詳情: 頭獎 MaBelle天然鑽石戒指 (名額:5名) 價值由$11,200至$28,800不等 二獎- MaBelle專業穿耳體驗 (名額: 300名) 價值$800 三獎 瑞士蓮牛奶軟心朱古力心形禮盒96克 (名額: 100名) 價值$78.9 三獎 瑞士蓮牛奶軟心朱古力禮盒200克 (名額: 100名) 價值$72 四獎 維記雲呢拿味雪米糍兩粒裝 (名額: 300名) 價值 $9 今個個情人節,一於同維記牛奶送個難忘驚喜俾心愛嘅另一半喇! 情人節限定嘅接骨木果雪糕杯將由2月6日起於香港7-ELEVEN便利店獨家發售! 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知