kongsolo jetso expired

零食物語OkashiLand: 【快如閃電 #極速閃購】

零食物語OkashiLand: 【快如閃電 #極速閃購】 ⚡閃購⚡又嚟喇!嚟零食物語買任何產品,就可以閃購價買指定產品!換購數量不限,賣晒就無,有買趁手! #okashiland #Snacks #零食物語 #零食 #零食優惠 #零食推介 #日式禮盒 #hksale #sale #discount #promotion #閃購 #數量有限 #售完即止 #閃電咁快 #俾人買晒 ----------------------------------------- 優惠受條款約束,詳情留意店內海報。 ----------------------------------------- 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知