kongsolo jetso expired

惠康超級市場 【賀歲換購優惠】年初三祝大家豐衣足食!今日(7/2)賞你賀歲換購限定優惠!

惠康超級市場 【賀歲換購優惠】年初三祝大家豐衣足食!今日(7/2)賞你賀歲換購限定優惠! 嚟惠康買滿$288加$1就換到MOMOKO蛋卷350克1盒*! 優惠只限今日(7/2) 。買滿$288可換購產品1件,買滿$576可換購產品2件,如此類推。以上部份優惠不適用於「惠康為您送」網上購物服務。貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/換/送完即止。 優惠並受條款及細則約束。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知