kongsolo jetso expired

★Jetso Friday X 媚點★ 送媚點滋潤持久型唇膏乙支(名額:6個)

★Jetso Friday X 媚點★ 送媚點滋潤持久型唇膏乙支(名額:6個) #新年好氣色 新年快樂!雖然新年好開心,但成日夜瞓早起去拜年,難免冇咩精神,唔想初四咁嘅樣!而家只要玩遊戲,就有機會免費獲贈 媚點滋潤持久型唇膏乙支(名額:6個)煥發全日好氣色! ★遊戲問題★ 分享一個化妝小技巧令自己睇落可以更精神 ,以50字內加以說明。 ★參加方法★ 1. 按 “Like ”成為New Town Plaza Facebook嘅Fans 2. 喺 Comment位置回答問題並Tag 2位朋友 ★條款細則★ 1. 禮品換領地點:新城市廣場一期4樓顧客服務中心 2. 答案最有心思嘅參加者就有機會獲贈點滋潤持久型唇膏乙支(名額:6個) 3. 得獎者將會有專人聯絡你領獎事宜 4. 每位參加者必須完成以上「參加方法」之步驟 5. 每位參加者只限參加及獲獎一次 6. 獎品不能兌換現金或其他優惠 7. 逾期領取禮品者,即當棄權 8. 如有任何爭議,新城市廣場保留最終決定權 9. 活動中有關之時間皆以新城市廣場用的時計為準。 10. 商場職員及其親屬、新鴻基地產僱員及親屬、新城市廣場各租戶,均一概不得參加活動,以示公允。 11. 新城市廣場只會使用就本活動收集的個人資料作通知及領獎用途,資料絕對保密,並在完成相關用途之後一個月內將相關個人資料銷毀。除非參加者同意其個人資料用作直接促銷用途,否則參加者於活動期間所提供之個人資料,只會用作參與本活動及領獎事宜,新城市廣場不會將參加者之個人資料用作其他用途,並會將個人資料保密。欲知更多詳情,可瀏覽新城市廣場的私隱政策 (http://bit.ly/2lOj0BR)。 ★活動截止日期及時間★ 2019 年2月14日晚上11:59 https://goo.gl/i7p11m 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知