kongsolo jetso expired

点点綠【半價產品齊齊搶 #網店限定 】

点点綠【半價產品齊齊搶 #網店限定 】 [2月8日] 今日嘅半價產品係點點綠有機黑奇亞籽~奇亞籽是含高蛋白質及纖維的超級食品,有助維持心臟健康、穩定膽固醇和血糖。今日半價後只係$44。 直接選購: https://goo.gl/bEUrVX #点点綠 #數量有限 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知