kongsolo jetso expired

【KFC 好味速遞送你2對翼】

【KFC 好味速遞送你2對翼】 今日年初四,放完假都唔駛年初四咁嘅樣嘅,KFC好味速遞有禮物送俾你呀!即日起至2月22日,訂購好味速遞滿$200,即送你巴辣香雞翼4件! 只需喺打好味速遞熱線 2180-0000 時講出優惠碼 FHW4 或喺 http://bit.ly/2RPuHXP/ 網上訂購時喺電子優惠券欄輸入優惠碼 FHW4 就得㗎喇! 快啲記低呢個優惠碼 FHW4 啦! 條款及細則: - 優惠適用於網上及電話訂購外賣速遞 - 優惠不可與其他優惠同時使用 - 消費金額以每張訂單計算,每張訂單只可獲免費美食(巴辣香雞翼4件) 一份 - 如有任何爭議,Birdland (Hong Kong) Limited 保留此優惠之最終決定權 #KFC好味速遞 #KFC陪你大吉大利過豬年 #年初四咁嘅樣 #年初四咁開心嘅樣 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知