kongsolo jetso expired

百佳超級市場【易賞錢免費換購】

百佳超級市場【易賞錢免費換購】 儲咗啲易賞錢積分有咩用❓ 嚟百佳,用積分可以免費換走指定貨品,睇下有咩心水啦! 300分免費換特別好忌廉粟米蓉425克一罐 600分免費換佳能隨身食物袋75個裝一盒 850分免費換桂格即食滋補燕麥片杞子銀耳味/紅棗味35克6包裝一袋 優惠期至2019年2月21日。須受條款及細則約束,詳情請參閱: https://bit.ly/2BmIZcQ #香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #易賞錢 #MoneyBack #免費換購 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知