kongsolo jetso expired

先施百貨: 買戶外及運動服飾鞋履折實後滿$800,可享額外9折; 滿$1,500,額外85折

先施 新一年大家都要繼續注重健康呀 食完蘿蔔糕、年糕,今個假日一於去行下山‍♀️‍♂️,做下運動先‍♀️~ ✨✨買戶外及運動服飾鞋履折實後滿$800,可享額外9折; 滿$1,500,額外85折^✨✨ ^指定貨品除外 圖中*貨品為最後折實價 #Sincere #先施 #豬事吉祥賀新春 #新年優惠 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知