kongsolo jetso expired

TeaWood 茶木【新年限定優惠】

TeaWood 茶木【新年限定優惠】 新年聚會去邊好?由2019年2月11日至2月13日期間,18:00後到指定的茶木分店惠顧,即可享以下優惠,逗利是識揀地方啦 ✅ 2-3位客人惠顧可獲贈「珍珠芋圓紅豆湯」一客 ✅ 4位或以上客人惠顧可獲贈「撈起」一客 #TeaWood #茶木 #新年 #優惠 #撈起 #ChineseNewYear 使用條款: - 優惠適用於全線茶木分店 (黃埔、朗豪坊、東薈城、九龍塘又一城、青衣城、K11茶木分店除外)。 - 優惠不可兌換現金及不可與其他優惠同時使用。 - 優惠食品只限堂食,並需收取正價加一服務費。 - 每枱每張單只限使用優惠一次。 - 優惠每日限量20份,先到先得。 - 優惠有效期至2019年2月13日,逾期無效。 - 香港茶木保留隨時更改或取消優惠權利而不作另行通知。 - 如有任何爭議,香港茶木保留最終決定權。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知