kongsolo jetso expired

惠康兩天快閃價 (13-14/2) 出前一丁各款棒丁麵或海特大樽裝黑啤 $8

惠康兩天快閃價 (13-14/2) 出前一丁各款棒丁麵或海特大樽裝黑啤 $8 好抵呀! 今日同聽日(13-14/2) 嚟惠康買出前一丁各款棒丁麵178-186克 或者海特大樽裝黑啤640毫升都係每件$8咋! 咁抵!喺時候嚟惠康入貨啦 ~ 貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/換/送完即止。優惠並受條款及細則約束。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知