kongsolo jetso expired

南記粉麵撐單身豬閃爆送孖春卷

南記粉麵撐單身豬閃爆送孖春卷 南記送「單身豬」孖春卷,同你「放閃」 恨死。其實自己一個更開心, 14/2 及19/2嚟南記出示此帖文,購買任何一碗$37或以上粉麵,即送你兩條春卷,撐爆「單身豬」。即 @「單身豬」 朋友,一齊嚟南記開春卷party「圍爐取暖」,祝你早日脫單。 指定分店:怡和街、春園街、波街、尖沙咀、旺角、荃灣 優惠條款及細則: • 只適用2019年2月14日及2月19日,出示此帖文並購買每碗正價粉麵滿$37或以上(以每張發票計算),即免費獲贈兩條春卷(原價$9) •指定分店:銅鑼灣(怡和街,波斯富街)、春園街、尖沙咀、旺角、荃灣 •只限堂食或外賣自取,不適用於電話外賣、外送服務及八達通機自助售賣服務 •不適用於購買任何套餐 •不可兌換現金、退款或退換,不能與其他優惠同時使用 •每位顧客只可換領一次。 •數量有限,送完即止 •如有任何爭議,南記春卷粉麵有限公司保留最終決定權 #南記 #南記粉麵 #地道 #情人節 #快閃優惠 #閃爆撑單身豬 #春卷打孖上 #招牌春卷 #其實自己一個更開心 #我現時自己肯做飯 #悶極時自己可浪漫 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知