kongsolo jetso expired

獅球嘜【有獎遊戲 - 獅子仔仔吸收左幾多卡路里?】

獅球嘜【有獎遊戲 - 獅子仔仔吸收左幾多卡路里?】 係新年個時,獅子仔仔不停地食左好多唔同糕點, 睇黎佢又要準備減肥啦! 不如今次幫獅子仔仔數下佢總共吸收左幾多卡路里啦! (只計算在碟上的糕點) 我地會挑選5個最快回答正確答案的參賽者, 被選出嘅得獎者將會獲得超市現金券1張價值$50!‭ ‬ 條款及細則: 1‭.‬參加者必須「讚好‭/‬Like」「獅球嘜‭ - ‬唯一香港煉油廠製造」專頁。 2‭.‬參加者必須分享此帖子。 3‭.‬活動日期:即日起至‭ ‬2019年2月20日晚上11時59分。 4‭.‬每名參加者只可參加一次,不接受經編輯過的答案。 5‭.‬得獎結果將於‭ ‬2019年2月28日或之前於獅球嘜Facebook專頁公佈。 6‭.‬如有任何爭議,獅球嘜將保留最終決定權。 https://goo.gl/4HTpFk 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知