kongsolo jetso expired

SmarTone 儲值咭限時優惠送 $28 獎賞免費試用新增服務

SmarTone 儲值咭限時優惠送 $28 獎賞免費試用新增服務 獎賞話嚟就嚟,今次輪到本地儲值咭!無論你係用緊定係岩岩開始用,只要係$48、$68或者$98寬頻及話音儲值咭,都可獲得$28獎賞*,畀你喺3月15號或之前,免費試用以下新增服務: 1. 通話管理服務組合,包括留言信箱、來電轉駁、基本來電管家同埋系統短訊轉發服務 2. 無限本地通話月費組合 3. 200分鐘本地通話月費組合 4. Wi-Fi通行證 更多詳情 bit.ly/2EAsnNP *每個號碼可享優惠一次,受條款及細則約束。 #SmarTone #儲值咭 #限時獎賞 #唔使爭唔使搶 #本地通話月費組合 #通話管理服務組合 #WiFi通行證 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知