kongsolo jetso expired

聖安娜【2❤14愛的宣言】

聖安娜【2❤14愛的宣言】 唔知點表達愛意既朋友,只要送上立體情人節蛋糕 ─「L.O.V.E. 愛的宣言」或者「心的告白」,唔使講出口,都心照啦~ *情人節蛋糕優惠: 中銀信用卡、香港聖安娜會員85折 下載Cake Easy App︰ https://bit.ly/2qMq1qc #情人節蛋糕 #立體創意蛋糕 #不言而喻 #表白既最佳之選 #要買就要快 #今日係情人節 #聖安娜 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知