kongsolo jetso expired

【台慶獻禮:送你《流浪地球》特別場戲票】

Now爆谷台 【台慶獻禮:送你《流浪地球》特別場戲票】 票房勇破41億人民幣、由內地當代科幻作家劉慈欣同名作品小說改編嘅《#流浪地球》,聲勢凌厲終於流到嚟香港!2075年地球面臨毀滅危機,人類必須逃出太陽系尋找新家園,流浪計劃準備就緒,宇宙級大遷徙即將啟動! 台慶將至,Now爆谷台為各位fans送上驚喜 — 請即參加以下有獎遊戲,就有機會贏取《流浪地球》*特別場門票兩張,入場感受電影震撼!