kongsolo jetso expired

澳覓邀你一齊睇GEM鄧紫棋演唱會

澳覓 - 發現精彩澳門 #澳覓邀你一齊睇GEM鄧紫棋演唱會 ????澳覓不定期福利放送開始啦!為左回饋用戶一直的支持,特別準備了今次的門票送比大家,快點來參與啦!???? ????【送好禮】 現在只要參與活動,即有機會抽得1份《GEM 鄧紫棋Queen of Hearts 世界巡迴演唱會澳門站》門票 !共三名得獎者,獎品分別是兩套雙人票,一張單人票。 ????【參與條件】 1.讚好及分享本帖(設置公開)每位用戶1次參與機會。 2.留言:「我想跟澳覓去看演唱會@朋友 」 截止日期:3月6日中午12點 開獎日期:3月6日下午 領獎日期:3月8日 https://www.facebook.com/aomimacau/photos/a.139289186495060/601793416911299/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARAcI24d2Po64WOvK962xGK_8yCfoIjI2shkBtBAQeC2Bkc9l1zPVA99_cQ0f-f2fFz0ZAfJw-588bj4_oZ4tlOvjYQi-rnf3-M2jr9b7p01tytj6i44jZ3XBKgNi5EXlxrFWsiKaSQh3PKR2YWdFYHY3MKrS5UZmDwWjrd8H68qjNjEv-2sTxp9ZEksjADRtvLdxHy0V-H7dYdc3LYy99G-VWwheP_t3aNpZab9HriwMt-yhaImz3_yNQrTd--nKgmZe6_YDYZqeMeEBoWud2vLAC4RQXBVwsujvvlFEVuZWZXmCttYQHMNMer4NuTGAwgL3kz4-93AK-uyi4pTWsl-JOerJ1ys20s5bY5pAFW0oycLPDueanQ&__tn__=-y.g