kongsolo jetso expired

HKExpress 即買即飛買來回機票票價由 $118 起

HKExpress 即買即飛買來回機票票價由 $118 起 有人話,人嘅一生至少要做兩次衝動嘅事,一次係奮不顧身嘅愛情,另一次就係一場說走就走嘅旅行。唔知您又實行咗未呢?或者依家就係機會喇~把握我哋 24 個精選航點嘅票價優惠,買來回機票單程票價即低至 HKD 118*,東京、大阪、首爾、清萊全部都有份,即刻上 https://goo.gl/jDtmhf 出走飛返轉啦! 訂購日期:2019 年 3 月 4 日(早上 9 時)至 3 月 7 日(下午 3 時 59 分) 旅遊日期:2019 年 3 月 11 日至 2020 年 2 月 3 日 *優惠數量有限,須受有關細則及條款約束。票價不包括相關稅項及附加費。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知