kongsolo jetso expired

惠康$10至慳推介

惠康 返到屋企想簡簡單單煮一餐又唔知食咩好?「筷筷」趣留意返惠康今個星期(1-7/3)嘅$10至慳推介,灣仔碼頭各款小雲吞、壽桃牌3/4包裝米線同埋天壇牌火腿豬肉,每款都只係$10就買到! 貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/換/送完即止。優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知