kongsolo jetso expired

U購select 開心星期二 (5/3) 美國新奇士橙大裝買4個平均每個 $2.9

U購select 開心星期二 (5/3) 美國新奇士橙大裝買4個平均每個 $2.9 又到開心星期二喇!今日限定驚喜優惠,「美國新奇士橙大裝)」買4個平均每個只係$2.9咋;仲有「蒙牛純甄雲呢拿味啜啜乳酪200克」$5就可以買到! 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知