kongsolo jetso expired

K11派發粉紅波波

K11派發粉紅波波 【漫天粉紅!】 3月14日就係我哋K11嘅Art Month 2019啦!由今日開始,我哋會喺K11派發粉紅波波!每個波波入面會有隨機禮遇,同你分享快樂。而由3月8號開始,大家仲可以喺 B2 層嘅巨型裝置掛上由你設計嘅粉紅波波,一齊創造藝術! 活動時間:10am –10pm 派發地點:K11 地下禮賓部或3樓KLUB 11禮賓尊區 裝置位置:K11 B2/F 活動受條款及細則約束。數量有限,先到先得,送完即止。圖片只供參考。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知