kongsolo jetso expired

炑八韓烤【3月生日送出豪華版金錢箱】

炑八韓烤【3月生日送出豪華版金錢箱】 豬年熱潮一浪接一浪,今個月我地繼續送出農曆年生肖「豬仔錢箱」,今次仲要係豪華版황금돼지 저금통。圓碌碌豬仔造型錢箱得體可愛,希望大家繼續大豐收,像豬仔錢箱般盤滿缽滿,富貴迫人! 條款及細則: 1. 優惠只適用於晚市及宵夜時段(惠顧人數須2位或以上) 2. 最低消費為兩碟燒烤產品,方可享用生日優惠。 3. 須最少提前1天致電分店訂座,並於訂座時說明需要享用此優惠。 4. 凡2-4位訂枱,當月生日顧客可有一位名額及可換領「韓國豬仔錢箱」一個。 5. 5位或以上訂枱,當月生日顧客則有兩位名額及可換領「韓國豬仔錢箱」兩個。 6. 數量有限,送完即止。 7. 顧客可於生日該月份享用此優惠。 8. 此優惠可與其他優惠一同使用(信用卡優惠及Eatigo除外)。 9. 顧客享用此優惠時,餐廳可能要求出示身份證以作核實。 10. 如有任何爭議,炑八韓烤保留最終決定權。 #炑八韓烤 #韓國餐廳 #韓國菜 #3月之星 #生日 #生日禮物 #生日快樂 #생일축하 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知