kongsolo jetso expired

【橙豹極速痊癒之謎 有獎遊戲】送贈價值港幣 $153 元的樂信感冒靈禮品包一份

樂信藥業 Advance Pharmaceutical 【橙豹極速痊癒之謎 有獎遊戲】 超級英雄橙豹為咗對付壞人,經常搞到遍體鱗傷,甚至病倒。好彩佢有獨門秘方,能夠加速病後痊癒,你知唔知係咩呢?答啱問題,就有機會贏到樂信感冒靈禮品包一份。 問題:橙豹靠食咩樂信產品,幫佢極速痊癒? 參加方法 : 1:立即「讚好 / Like」樂信藥業 Facebook 專頁及這個貼文。 2:在此貼文留言回答上述問題。 3:本專頁編輯將選出3個正確答案的入圍者。 4:本專頁將於比賽完結後inbox私訊入圍者,入圍者需回答一題有關樂信感冒靈的問題。 5:入圍者答中問題後,將獲送贈價值港幣 $153 元的樂信感冒靈禮品包一份。 活動時間:2019年3月7日至3月13日 (晚上23時59分截止) 條款及細則:https://tinyurl.com/y6srdsp2 提提你,樂信感冒靈喺萬寧、華潤堂、全線Circle K及7-11、多間屈臣氏及藥房均有發售。 https://www.facebook.com/Advance.Pharmaceutical/photos/a.121819761881861/387736615290173/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARBGKJPGhEbTbU0Tn7hiArh-0GoZWKwkSbYDKQeCANTHeIJy-Z9MUBLn0Yeiai8Z6ln1--Ng4LmEt6k_uj9FYv6Apg-i64iHNPKqO-_g-Iz-1NFzs4y-03zwHGSkNJ9GT2HT_t_q5v3HlDSC-SH2E23Vf9MR7ZjqRmfMc7ojjPJdlLzJJPXH2xMPI6tmOmDMZptuWPUDZxQ1nVSbPamBAzThzMCAEu4WVB5jYUsqwjU5qO4gK64a7VfICmxA2q5GPjs45v9eJ0SXw7rjzws4XRStTh26phqf0_MY7szvm4YZYhjdoOaEvu3j--2hXxF0Fwq7iaUBE_n78GwLnG7GAu3-gTjMg8gw6NaQbKkkTJZHrXio&__tn__=-RH-R