kongsolo jetso expired

甘味讚岐手打烏冬專門店: 首次租借充電器優惠

甘味讚岐手打烏冬專門店 ChargeSpot新用戶首次租借充電器兼到甘味(元朗店、銅鑼灣店)堂食就可以享有減免HK$ 30 優惠, 未用過Chargespot 服務即刻借番個充電器差差電拎番個優惠啦! #甘味 #Chargespot #充電器 #減免優惠 #堂食優惠 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知