kongsolo jetso expired

KFC 日日開心Share $60 全翼星期一

KFC 日日開心Share $60 全翼星期一 燒雞翼,我鍾意食 ~ 雞翼迷一定要Mark實星期一嚟KFC嘆全翼星期一! 60蚊就可以嘆到3隻香烤蜂蜜雞翼, 6件巴辣香雞翼同2 杯汽水 (中) 咁正既優惠記得把握機會食喇! *只適用於2019年3月11, 18日 *適用於全線香港餐廳 (山東街、沙田馬場、香港大球場及亞洲國際博覽館分店除外) * 不適用於KFC好味速遞 *不可與其他優惠同時使用 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知


KFC