kongsolo jetso expired

KCP九龍城廣場X吳業坤《想睇「坤哥」換票大行動》

KCP九龍城廣場X吳業坤《想睇「坤哥」換票大行動》 想睇「坤哥」演唱會話咁易,依家機會嚟啦!唔駛辛苦撲飛,去KCP九龍城廣場行街shopping就有機會得到《吳業坤小句號演唱會2019》門票。 活動詳情: KCP九龍城廣場X吳業坤《想睇「坤哥」換票大行動》 推廣日期: 2019年2月22 日至3月24日 登記日期: 2019年2月22 日至3月28日* 登記時間: 上午10時至晚上10時 登記地點: 九龍城廣場UG樓層顧客服務處 換領方法: 指定推廣期內於九龍城廣場之商戶以電子貨幣(信用卡/易辦事/八達通)消費,累積有效之機印發票及相符之電子貨幣存根並進行登記**,即有機會成為累積消費最高得主,獲得以下禮品。 *截止登記時間:2019年3月28日晚上10時 **每張有效發票金額必須為推廣期內單一消費滿HK$50或以上 #詳情可參閱場內宣傳品 累積最高消費排名 (累積消費日期: 2019年2月22日至3月24日) 禮品: 首名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$680門票4張及簽名海報乙張 首二名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$680門票2張 、《吳業坤小句號演唱會2019》HK$480門票2張 及簽名海報乙張 首三至五名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$480門票4張 首六至三十名《吳業坤小句號演唱會2019》HK$480門票2張 九龍城廣場 地址:九龍城賈炳達道128號 查詢電話:2718 6320