kongsolo jetso expired

吉野家 Yoshinoya 電子優惠券指定早餐 $20 及指定午餐減 $5 等

吉野家 Yoshinoya 電子優惠券指定早餐 $20 及指定午餐減 $5 等

吉仔又出優惠券喇!優惠包括$20早餐優惠及午餐勁減$5!今次優惠3月28日至4月30日期間有得用, 下載咗張優惠券先 :
https://bit.ly/2TydGlG 或 Facebook專頁左方「吉野家大放送優惠券」(電腦用戶)

Q : 優惠券點用呀?
A : 電子版優惠券下載完落單show一show張券就用得㗎喇~
Q : 用完一次可再用嗎?
A : 優惠期內,電子版優惠券用完都可以再用呀。留意返每次惠顧只可使用優惠券一次呢

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知