kongsolo jetso expired

【親子優惠「小童半價自助晚餐」】

Royal View Hotel 【親子優惠「小童半價自助晚餐」】 為慶祝4月4日兒童節,由4月1日至30日,凡惠顧帝景軒「松茸.燕窩海鮮自助晚餐」,每位小童即享半價優惠外,同行者亦可享低至七折優惠*,立即訂座! 自助晚餐價目* 成人: HK$258起 小童: HK$154起 長者: HK$216起 推廣詳情: https://bit.ly/2HC4fPJ 有關條款及細則: - 須於三天前預訂及全數繳付 - *加一服務費以原價計算 - 優惠期由2019年4月1日至4月30日 (不適用於4月19日至22日) - 小童: 身高100厘米 - 140厘米/長者: 65歲或以上 - 不能與其他優惠同時使用 - 優惠如有更改,恕不另行通知 - 帝景酒店保留一切最終決定權 訂座請致電(852)3716 2898 / 電郵至fb@royalview.com.hk向餐廳職員查詢 https://www.facebook.com/royalviewhk/photos/a.10152769869959057/10157679894764057/?type=3&__xts__%5B0%5D=68.ARDQsR9ulXa9ec66OsDjihV4EbxNnekq6D1tAhPPl4qjKYYKmwFiQP90HV5E_iJs-q2o23daVFOD-WdS2I1J0jVyyHCbfuCLq3KUJtcHcFXVe6C5yKrwOrCG3HkSKhDcsP2N4KzVvSc3v4QlklZptbphfxgzEj2_S25AtnvgyxBZX-bPs3-CJNBInZ8BQMTkx660hZejIncG-fbA0_ASAa7Oab2mD__1ELE6Q3n1VX-1jWP1s_knWT-Nrmn0Vj5oDd_oGqSl5f66jZJZ1WR3DcfwdZ8ik3K860S3Qr5Fx0SsmEMSFPAFBxmTRcpOHe-4GMuqxPStw8BdSC41hRya&__tn__=-R