kongsolo jetso expired

廣東旅遊母親節特惠最多減 $100

廣東旅遊母親節特惠最多減 $100 溫馨五月,愛獻母親【母親節特惠】 4月12日至5月12日前女士報名 參加5月或之後出發團隊 ——————————————————– 短線【1日團減$10】【2日團減$20】【3日團減$30】 跨省巴士減$30 中國長線及世界長線及東南亞減$50 特定團隊最高減$100 ——————————————————– 報名熱線21173333 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知