kongsolo jetso expired

百佳超級市場 【#易賞錢會員尊享】

百佳超級市場 【#易賞錢會員尊享】 新一期易賞錢 #精選換購 出咗喇,易賞錢會員嚟百佳shopping時,記得唔好錯過,用積分換走你鍾意嘅貨品啦! 今期推介: 150分免費換童星點心麵雞肉味45克/點心麵炒麵味41克/闊條麵雞肉味37克裝一包 450分免費換固力果百力滋沙律味69克/ 炭燒62克裝一盒 500分加$3換三花午餐肉340克裝一罐 優惠期至2019年4月18日。須受條款及細則約束,詳情請參閱: https://bit.ly/2Ipo512 #香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #易賞錢 #MoneyBack 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知