kongsolo jetso expired

惠康銀包張張 $50 慳得喜3盒藍冰 4 罐大罐裝啤酒 $50

惠康銀包張張 $50 慳得喜3盒藍冰 4 罐大罐裝啤酒 $50 今日(17/4)輪到$50推介!3盒藍冰4罐大罐裝啤酒4×500毫升,2包越南虎蝦肉200克,全部都只需$50,點可以再錯過! 優惠期:17-18/4 即去「惠康為您送」選擇心水貨品:www.wellcome.com.hk。貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/換/送完即止。優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知