kongsolo jetso expired

千色Citistore :凡購物滿$100,即可以優惠價換購arena泳鏡✨#獨家優惠 #游水熱潮又到啦

千色Citistore :凡購物滿$100,即可以優惠價換購arena泳鏡 天氣回暖點少得去游水做運動加消暑呢☀!準備好泳鏡未呀? 即日起,凡購物滿$100,即可以優惠價換購arena泳鏡????,助你保護雙眼同時保持清晰視野????,咁就可以盡情享受任何水上活動啦 數量有限,換完即止。 換購地點:各店指定收銀處 www.citistore.com.hk