kongsolo jetso expired

【允記50週年 – 台灣來回機票大抽獎】

【允記50週年 – 台灣來回機票大抽獎】 允記今年踏入50週年,決定送出總共50套台灣來回機票比大家! 由即日起,只要你嚟允記指定分店買任何貨品滿淨值額HK$1,500,就可以得到抽獎券1張,填妥資料之後喺活動期間將抽獎券投入店内抽獎箱,就有機會贏得台灣來回機票一套! 優惠期: 2019年4月1日至2019年4月23日 優惠詳情與條款及細則請參閲允記網站: https://bit.ly/2OzRJBX 推廣生意的競賽牌照號碼:051813 #允記 #允記50週年 #機票大抽獎 #台灣來回 #出走無難度 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知