kongsolo jetso expired

OK 便利店即製手調特飲買 1 送 1

OK 便利店即製手調特飲買 1 送 1 天氣陰晴不定,搞到個mood都麻麻地,飲番杯凍凍地嘅特飲cheer up 下先~ OK便利店準備左兩款全新即製手調特飲,【凍日式炭燒咖啡】及【凍抹茶牛奶】俾大家。一連4日,到指定設有好知味美食吧之OK便利店買任何即製手調特飲,享買1送1優惠。平均 $8就有一杯,機會難逢。 – 推廣日期:19/4-22/4/2019 – 指定分店地址: http://bit.ly/2vax3aB – 西港城、萬國寶通廣場、美國銀行中心、渣甸街、利園山道及波斯富街分店除外 – 此優惠不可與其他優惠同時使用(包括套餐) – 澳門分店不適用 – 所有價格以分店為準 #買1送1 #即製手調特飲 #好抵吖 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知