kongsolo jetso expired

臺灣觀光局機票三送一活動 2019 即將在 5 月份推出

臺灣觀光局機票三送一活動 2019 即將在 5 月份推出 #機票三送一活動 2019再返黎 5月中作詳細公布~ 記得留下其中一程 #交通票/ #門票/ #體驗旅遊產品票証 正本喔~~ #現尚未接受申請 5月中作公布~ 請靜候參加活動辦法及所需資料公告 #2019機票三送一 #係時候搵返收係櫃底的機票台証等出黎 #2019小鎮漫遊 #飛夠三次送你飛多次 https://www.facebook.com/itstimefortaiwanhk/ 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知