kongsolo jetso expired

惠康是日推介 (21/4) 紐西蘭 ZESPRI 金奇偉果 $14.5 有 3 個

惠康是日推介 (21/4) 紐西蘭 ZESPRI 金奇偉果 $14.5 有 3 個 仲有不能錯過嘅優惠:紐西蘭ZESPRI金奇偉果,$14.5有3個;澳洲空運草飼西冷扒/肉眼扒/牛肩扒200克,$86.9就有2包;黃花魚1條裝,$34.9有2包㖭! 優惠期:21-25/4 即去「惠康為您送」選擇心水貨品: https://bit.ly/2IpSFsb。貨品數量有限,部分貨品只限指定分店提供,售/換/送完即止。優惠只適用於指定分店並受條款及細則約束。 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知