kongsolo jetso expired

Crostini【限時晚市優惠】

Crostini【限時晚市優惠】

請朋友食飯其實好簡單… 只要帶埋朋友嚟Crostini,你叫一份意粉套餐,我地請埋你朋友食!由即日起至4月26日,於下午六時後惠顧意粉套餐*,即可享獲多一份同價意粉套餐。即刻 Tag 朋友一齊嚟 Crostini 每人一份啦 *優惠只限供應意粉套餐之Crostini 分店
*龍蝦意粉套餐除外
*顧客需使用電子支付方式結帳以享用優惠
*意粉套餐數量有限,售完即止 #CrostiniHK

條款及細則:
優惠如有更改,恕不另行通知