kongsolo jetso expired

永安旅遊【#限時搶購】澳門2天自由行套票 $699起!

於5月19日前,預訂【限時搶購】澳門自由行套票,低至$699起!執少少行李就可以去食盡澳門、輕鬆歎靚酒店! 【喜來登金沙城中心大酒店 RED HOT DEAL】 澳門2天自由行 $699起 包金光飛航香港至澳門來回船票連每位$30離境稅~入住喜來登金沙城中心大酒店! ⛴【美獅美高梅】澳門2天自由行 $925起 包金光飛航香港至澳門來回船票連每位$30離境稅~入住美獅美高梅酒店!仲額外包銀河精選美食換領券、『影滙之星』「8」字型摩天輪門票添! 立 於5月19日前,預訂【限時搶購】澳門自由行套票,低至$699起!執少少行李就可以去食盡澳門、輕鬆歎靚酒店! ⛴【喜來登金沙城中心大酒店 RED HOT DEAL】 澳門2天自由行 $699起 包金光飛航香港至澳門來回船票連每位$30離境稅~入住喜來登金沙城中心大酒店! ⛴【美獅美高梅】澳門2天自由行 $925起 包金光飛航香港至澳門來回船票連每位$30離境稅~入住美獅美高梅酒店!仲額外包銀河精選美食換領券????、『影滙之星』「8」字型摩天輪????門票添! ????立即預訂: http://bit.ly/2Q04BC4 即預訂: http://bit.ly/2Q04BC4