kongsolo jetso expired

百佳超級市場 【電子勁賞印 限時優惠】

百佳超級市場 【電子勁賞印 限時優惠】 限時優惠‼易賞錢會員用30個「勁賞印」加1.5就可以換到滴露泡沫洗手液1支! ⏳優惠只限4天 (13 – 16/5),快啲嚟百佳換走佢啦! 提提你,雙倍「勁賞印」優惠做埋今天咋 (13/5) ‼易賞錢會員嚟百佳買滿250就可獲雙倍「勁賞印」! 快啲嚟掃貨賺勁賞印啦! 受條款及細則約束。貨品數量有限,換完即止。 #香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #易賞錢 #MoneyBack #勁賞印 #電子印花 #輕鬆玩購 #限時優惠 PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知