kongsolo jetso expired

HK.apm:韓國人氣女團 Apink 嘅嘅主音鄭恩地嚟緊係香港開演唱會

HK.apm:韓國人氣女團 Apink 嘅嘅主音鄭恩地嚟緊係香港開演唱會 於5月17日(星期五)率先喺apm舉辦記者會同記者及大家見面呀! 小編真係好期待 日期: 5月17日 時間: 晚上7時 地點: apm大堂