kongsolo jetso expired

百佳超級市場 【電子勁賞印 限時優惠】

百佳超級市場 【電子勁賞印 限時優惠】 勁賞印又有限時優惠喇! 易賞錢會員用15個「勁賞印」加1.5就可以換到天龍牌火腿豬肉198克裝1罐! 易賞錢會員購物每滿50送電子勁賞印1個,今個星期五、六、日買滿250仲可賺雙倍勁賞印。⏳優惠只限3天 (17-19/5/2019),嚟百佳入貨兼賺勁賞印啦! 受條款及細則約束。貨品數量有限,換完即止。 #香港百佳超級市場 #PARKnSHOPSupermarket #勁賞印 #電子印花 #輕鬆玩購 #限時優惠 PARKnSHOP.com 網上超市 選擇更多 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知