kongsolo jetso expired

AEON: 5月份會員積分換購

AEON: 5月份會員積分換購 ???? 嚟到5月,有咩AEON會員福利推介呢????❓ 未儲夠5,000分而又有至少1,000分嘅您,望下5月份積分換購有咩換先。 小編提提大家,目前主要有以下兩種方法查閱積分紀錄: ⭕登入AEON Mobile App之會員專區,按右下角之積分紀錄,看彈出畫面最後一行就有帳戶積分嘅小計同到時日。 ⭕使用會員卡購物,單據嘅最後部份就會顯示帳戶積分嘅小計同到時日。 大家學識睇帳戶積分,就記得喺到期前用埋佢喇。☺☺☺ ????分店位置:https://www.aeonstores.com.hk/shop_info 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知