kongsolo jetso expired

新城市廣場 ★Jetso Friday X Calvin Klein★

新城市廣場 ★Jetso Friday X Calvin Klein★ #生常品味UP 設計簡潔而且又利於生活嘅設計,會大大提升用家嘅生活品味,不單止令日常變得更有創意,更為生活增加驚喜與樂趣!Calvin Klein三合一多用途小袋俐落造型增加日常穿搭時尚感之餘,更可收納日常外出小物!而家只要玩遊戲,就有機會免費獲贈Calvin Klein三合一多用途時尚小袋 乙個(名額:5個) #NewTownPlaza #新城市廣場 # CalvinKlein ★遊戲問題★ 分享一個生活小物幫助提升日常嘅工作效率,以50字內加以說明。 ★參加方法★ 1. 按 “Like ” follow Calvin Klein Facebook 及成為 New Town Plaza 新城市廣場 Facebook嘅Fans 2. 喺 Comment位置回答問題並Tag 2位朋友 ★條款細則★ 1. 禮品換領地點:新城市廣場三期二樓CCC counter 2. 答案最有心思嘅參加者就有機會獲贈Calvin Klein三合一多用途時尚小袋 乙個(名額:5個) 3. 得獎者將會有專人聯絡你領獎事宜 4. 每位參加者必須完成以上「參加方法」之步驟 5. 每位參加者只限參加及獲獎一次 6. 獎品不能兌換現金或其他優惠 7. 逾期領取禮品者,即當棄權 8. 如有任何爭議,新城市廣場保留最終決定權 9. 活動中有關之時間皆以新城市廣場用的時計為準。 10. 商場職員及其親屬、新鴻基地產僱員及親屬、新城市廣場各租戶,均一概不得參加活動,以示公允。 11. 新城市廣場只會使用就本活動收集的個人資料作通知及領獎用途,資料絕對保密,並在完成相關用途之後一個月內將相關個人資料銷毀。除非參加者同意其個人資料用作直接促銷用途,否則參加者於活動期間所提供之個人資料,只會用作參與本活動及領獎事宜,新城市廣場不會將參加者之個人資料用作其他用途,並會將個人資料保密。參加者的個人資料可能會交予第三方合作商以作上述用途。欲知更多詳情,可瀏覽新城市廣場的私隱政策 ( http://bit.ly/2lOj0BR)。 ★活動截止日期及時間★ 2019 年 5月30日晚上11:59 https://bit.ly/2M6UfBT 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知