kongsolo jetso expired

KFC 最新一期著數優惠券購買一人套餐可減 $5

KFC 最新一期著數優惠券購買一人套餐可減 $5 多款著數優惠一次過畀晒你!想點食點歎都得,無論一個人定一班人食都啱用架! Click下面就拎到優惠券喇!手機同電腦版都用得架! 即刻睇下有咩優惠: http://bit.ly/KFCHKCouponJun19 *可於電腦網頁版列印出來使用,亦可以於手機版儲存截圖至手機內,並於購買前於手機出示優惠券即可使用 *黑白或彩色列印的優惠券均可使用 *詳情請參考優惠券上的條款及細則 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知