kongsolo jetso expired

一粥麵端陽獻禮送你 $10 電子現金券

一粥麵端陽獻禮送你 $10 電子現金券 五月五,慶端午!端午節緊係要睇一年一度嘅龍舟比賽啦,當然仲要食飽飽!用埋呢張$10 E-coupon,不論早午茶夜市,食滿$50就即減$10,滿$100減$20,等同即享八折,買得多減得多!仲唔快啲開心Share俾班Friend? #端午節 #端午節優惠 #端陽獻禮 #Jetso #一粥麵 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知