kongsolo jetso expired

海洋公園推出港人專屬生日優惠!

海洋公園推出港人專屬生日優惠! 為慶祝川金絲猴誕下寶寶,6月份生日的香港居民,可在2019年6月16日前任何一天免費進園1次,同行人士更享有6折門票優惠,最多可購買4張。6月生日的壽星仔女,快啲約定朋友一齊入海洋公園慶祝生日啦! 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知