kongsolo jetso expired

壹品豆品【有機鹽滷豆腐‍Round 3】試食推廣

壹品豆品【有機鹽滷豆腐‍Round 3】試食推廣 今日起我哋會喺以下香港百佳超級市場 PARKnSHOP Supermarket HK分店做試食推廣 喺推廣期內壹品有機鹽滷豆腐只售$9.9咋 凡購買任何壹品產品滿$30(憑單一發票)即送你壹品原味豆漿400ml一支^ 壹品嘅豆腐係採用100%加拿大 非基因改造黃豆每日香港廠房新鮮製造 ‍♀ 大家快啲嚟以下分店試下喇 時間由11:00-19:00 分店資料如下: 馬鞍山廣場 Taste(14-20/6) 新界沙田馬鞍山西沙路608號馬鞍山廣場3樓343-363號鋪 東薈城 Taste(14-20/6) 新界大嶼山東涌達東路20號東薈城B1-B10號鋪 黃埔花園第三期 (21-27/6) 九龍紅磡黃埔花園第3期地下26號鋪 屯門市廣場 Taste (21-27/6) 新界屯門屯盛街1號屯門市廣場2期2樓 ^貨品及贈品數量有限售/送完即止 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知