kongsolo jetso expired

恒生信用卡【#DORI快閃優惠 $39嘆 #茶木奶蓋岩漿蛋糕連同任何台式飲品一杯】

恒生信用卡【#DORI快閃優惠 $39嘆 #茶木奶蓋岩漿蛋糕連同任何台式飲品一杯】 (請即撳入 hangseng.com/mobileoffer 輸入「快閃優惠」登記啦!) 為食DORI又帶大家食食食!而家至2019年6月23日,喺茶木指定分店以優惠價HK$39就可以嘆茶木最新推出嘅 #海鹽珍珠奶蓋岩漿蛋糕 或 #抹茶紅豆奶蓋岩漿蛋糕 1件及台式飲品1杯!一件奶蓋岩漿蛋糕,可以同時食到蛋糕同雪糕!再呷一啖心選台式飲品,絕對係多重享受!立即跟足以下步驟登記優惠啦! 做齊以下三步即享優惠: 1. Click 入恒生信用卡人工智能助理 DORI ( hangseng.com/mobileoffer ) 2. 輸入「快閃優惠」,然後於「茶木快閃優惠」按「立即登記」 3. 付款前向店員出示憑經DORI獲取之優惠確認訊息及憑恒生信用卡簽賬,即可獲享優惠! 優惠名額1,400個,先到先得,額滿即止。優惠提供受茶木分店之貨品提供量所限。 立即撳入DORI hangseng.com/mobileoffer,輸入「快閃優惠」登記攞優惠啦! #恒生信用卡人工智能助理 #DORI #信用卡優惠 #快閃優惠 #茶木 #Teawood #岩漿蛋糕 #珍珠奶蓋 #Foodie *優惠附帶條款,所有圖片只供參考。 借定唔借﹖還得到先好借! 條款及細則: 優惠如有更改,恕不另行通知